Norsk oljekjør truer arktiske havområder

En ny rapport fra FNs klimapanel om hav og is tegner et dystert bilde av hva vi kan vente oss fremover dersom vi ikke kutter utslipp – men den norske regjeringen truer sårbare, arktiske havområder med fortsatt oljeleting.

– FNs klimapanel viser at det haster mer enn noen gang å omstille Norge og verden til et lavutslippssamfunn. Dessverre skryter regjeringen av å dele ut rekordmange letelisenser til oljeindustrien i de samme områdene som nå er sterkt truet av klimaendringene vår petroleumsvirksomhet bidrar til, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

FNs klimapanels spesialrapport om hav og is konkluderer at hvis vi ikke handler raskt nok kan klimaendringer føre til:

  • Millioner av mennesker på flukt på grunn av havstigning innen 2100, selv om vi holder global oppvarming til to grader – og nesten 3 meters havstigning bare fra smeltende is i Grønland og Antarktis hvis vi ikke handler, noe som vil truer noen av verdens største byer og milliarder av mennesker.
  • Forsvinning av isbreer og drikkevannskilder til milliarder av mennesker, spesielt i Asia.
  • Arktis er spesielt utsatt, noe som gjør at mange lokale samfunn og urfolksgrupper må flytte.
  • Reduserte fiskebestander, spesielt i tropiske havområder og kystsamfunn hvor matsikkerhet allerede er sårbar.
  • Enorme økninger i skader fra «superstormer» og marine hetebølger, med årlige ekstreme værhendelser i 2050.
  • Forsuring av havene fra økende opptak av karbon, som vil true marine arter og korallrev.
  • Tining av permafrost, som kan gi økte utslipp av karbon og metan, som fører til selvforsterkende klimaendringer.
  • Forsterket «El Niño»-effekt (store temperatursvingninger i overflatevannet øst i Stillehavet), som kan forverre skogbrann og andre værfenomener andre steder i verden.

– På tross av de krystallklare advarslene fra FNs klimapanel om konsekvensene av klimaendringene, kom Erna Solberg hverken med nye mål for klimakutt her hjemme eller økninger i klimafinansiering til land i Sør, på toppmøtet i New York denne uka. Det er svært skuffende, sier Ask Lundberg.

Kun to dager før FN rapporten ble publisert snakket Erna Solberg på talerstolen til FN i New York om klimatiltak i havet. Statsministeren har vært med i Høynivåpanelet for en bærekraftig havnæring. Solberg sa i New York at panelet anbefaler investering i havbaserte klimaløsninger som offshore fornybar og bærekraftige matkilder.

– På tross av Erna Solberg sin festtale i FN om havets rolle for utslippskutt, så går mesteparten av Norges havbaserte tiltak og investeringer til ny olje- og gassutvinning. Dette vil øke de klimagassutslippene, og henger ikke på greip med et nullutslippssamfunn. Dette er ikke bare dypt urettferdig overfor verdens mest sårbare land og mennesker, og hyklersk, men viser at statsministeren overhodet ikke har forstått alvoret i klimakrisen, sier Lundberg.

Klimapanelets nye rapport bruker siste forskning som har tilsagt at tidligere rapporter, som FNs klimapanelets siste hovedrapport, har undervurdert havstigningen, spesielt hvis verden ikke holder global oppvarming under to grader. Men også to graders oppvarming kan føre til store skader for mennesker og natur.

– Verden må gjøre alt vi kan for å holde global oppvarming under 1,5 grader, slik som Parisavtalen sier. Da kan vi ikke lete etter mer olje og gass – inkludert i Norge, avslutter Ask Lundberg.

Les mer om FNs klimapanels nye rapport om klima, hav og is på Miljødirektoratets nettsider.