Ikke dra over bekken etter vann

Vi kommer ikke utenom det. Skal vi kutte i klimagassutslippene våre, må vi fly mindre.

Aldri har vi flydd mer og lenger. Men ligger de gode opplevelsene egentlig langt unna? Kanskje er det slik at vi har dratt så mange ganger over bekken etter vann, at vi har glemt hvor fint det er på denne siden?

Kutter du i antall flyreiser, kan du kvitte deg med store deler av klimautslippet ditt. Regnestykket er veldig enkelt: hver gang du flyr til London slipper du ut et halvt tonn CO2. Flyr du til New York, slipper du ut over to tonn. Det er like mye som et helt år med bilkjøring.

I dag slipper hver nordmann ut cirka 9,6 tonn CO2 hvert år. I dette regnestykket har man delt Norges samlede utslipp på antall innbyggere. Gjennomsnittet for hele verden er 6,5 tonn per person. Det er langt høyere enn nivået vi må ned på for å hindre farlige og ødeleggende klimaendringer i fremtiden. FNs klimapanel har beregnet at det årlige utslippet må ned på 2 tonn CO2 for å stabilisere den globale oppvarmingen på to grader. Det betyr at den ene flyturen til New York tilsvarer hele det årlige utslippet.

Det er kanskje ikke så lett for alle å kutte ut alle jobbreiser med fly, uten at togene blir vesentlig raskere. Men feriene bestemmer vi over selv. Det finnes mange og gode alternativer til å fly. Dessuten kan du oppleve langt mer på reisen, og stoppe flere steder, hvis du forflytter deg med tog, buss, sykkel eller til fots. Natur & miljø har laget en guide til utenlandsreiser uten fly eller bil, som du finner ved å klikke på denne lenken. Kanskje du skal prøve en reise med tog og båt til London neste gang? Da kan du få med Hamburg, Amsterdam, Brüssel eller Paris på samme tur!Kay Asbjørn Schjørlien reiser ofte på togferie!

Nordmenn flyr mye innenriks. Flyrutene fra Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger er gjengangere på listene over de flyrelasjonene i Europa med flest passasjerer. For å dempe klimagassutslippene er det viktig at alternativene, først og fremst tog, bygges ut så de blir raskere, og får hyppigere avganger. Vår hovedflyplass Gardermoen ble i 2017 utvidet for 14 milliarder kroner. Ved neste korsvei bør disse pengene brukes på å forbedre alternativene til fly, for å minske antall flypassasjerer.