– Ikke et grønt industriløft uten oljeomstilling og hensyn til natur

Naturvernforbundet ønsker regjeringens grønne industriløft velkommen, men etterlyser flere nye tiltak, en plan for omstilling av petroleumsnæringen og klare rammer som sikrer naturen mot nedbygging.

Gravemaskin vinterF9 photos
Foto: Istockphoto.

– Vi har lenge etterlyst en aktiv, ambisiøs grønn næringspolitikk som skaper grønne arbeidsplasser, men regjeringens industriløft er mest en oppsummering av ting som allerede skjer eller nye utredninger. Det blir ingen grønn overgang til nye bærekraftige næringer med mindre vi omstiller olje- og gassnæringen, som beslaglegger enorme mengder kapital og arbeidskraft i å lete etter og bygge ut oljefelt som verdens klima ikke tåler og som kan bli ulønnsomme. Regjeringen må komme med en mer konkret plan for en rettferdig omstilling, avslutte oljeskattepakka og stanse videre leting, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.  

– I tillegg må hensyn til natur være sentralt i industriløftet. Vi trenger en mye større satsing på energieffektivisering, både i bygg og i industrien, for å frigjøre fornybar kraft uten tap av store naturverdier. Hvis regjeringen ønsker fortgang i saksbehandlingen for satsinger som havvind, må grundige naturkartlegginger og konsekvensutredninger prioriteres, slik at naturskadelige prosjekter stoppes så tidlig som mulig. Vi trenger heller ikke flere vurderinger av sjødeponi. Gruvenæringa må sørge for gjenbruk av massene de genererer, og sjødeponi må forbys før flere umistelige fjorder går tapt, fortsetter Gulowsen.

– Vi har lenge krevd at miljøbevegelsen blir med i det rettferdige omstillingsrådet, men det er bra det grønne industrirådet vil inkludere miljøorganisasjoner. Naturvernforbundet har stått på for naturen i over 100 år og bidrar gjerne til å sikre at natur står sentralt i industriutviklingen, sier Gulowsen.