– Ikke gi konsesjon til klimakatastrofe!

Regjeringen må ikke åpne nye olje- og gassfelter for oljeleting, advarer representanter for fagbevegelsen, kirka, og miljøbevegelsen. Nå står de sammen for en grønn omlegging. – Vi må ikke gi konsesjon til klimakatastrofe, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen har varslet at de gjennom 23. konsesjonsrunde vil gi oljebransjen mulighet til å bore etter olje i en rekke nye områder og lenger nord enn tidligere. Forslaget til utlysning bryter med anbefalinger fra FNs klimapanel, internasjonale forskere samt regjeringens egne miljøeksperter. Derfor roper en bred allianse av organisasjoner nå varsko.

– Regjeringen bør avlyse hele konsesjonsrunden. Det er ikke bare katastrofalt dårlig klimapolitikk, men også gambling med sårbar natur og verdifulle fornybare ressurser, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er en av flere miljøorganisasjoner som sammen med kirken og en rekke fagforbund har stått sammen i «Klimavalgalliansen». Nå samler de underskrifter for to sentrale krav: Brems norsk oljeutvinning, og skap 100 000 klimajobber.  

– Vi har ikke noen klare bibelske svar som sier olje – ikke olje, men vi har har noen etiske verdier som vi ønsker å være med å fremme, sier Biskop Tor Berger Jørgensen til NRK i dag.

Da FNs klimapanel kom med sin femte hovedrapport i fjor, inkluderte de et nytt «klimabudsjett» for kloden. Konklusjonene var dramatiske: Minst 75 prosent av verdens kjente reserver av fossil energi må bli liggende under bakken hvis vi skal unngå katastrofale klimaendringer. En ny studie publisert i det respekterte vitenskapelige tidsskriftet Nature forrige uke påpeker at vi bør la de dyreste ressursene ligge først. De konkluderer med at ingen av petroleumsressursene nord for polarsirkelen kan hentes opp – nettopp de områdene store deler av 23. konsesjonsrunde gjelder. 

– Vi mener primært at vi bør skrinlegge hele denne konsesjonsrunden. Nå må vi begynne omstillingen, sier John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag til NRK i dag.

Felles høringsuttalelse fra miljøorganisasjonene til 23. konsesjonsrunde:
https://www.regjeringen.no/contentassets/750c64030ec043aca4ac447b6f661134/miljostiftelsen_bellona.pdf