Ingen grenser for norsk oljeboring

I dag lyser Regjeringen ut 87 nye blokker for oljeboring, 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. – Regjeringen bryr seg verken om argumenter for klima, natur, fiskeri eller økonomi når de stadig kjører på med mer oljeboring, sier Helga Lerkelund, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Utlysningen skjer gjennom tildelingen i såkalte modne områder på norsk sokkel, utenom de ordinære konsesjonsrundene. En av blokkene er kun 10 km fra land. Dette skjer en uke etter nyheten om nye oljefunn langt mot nord i Barentshavet og samme dag som høringsfristen på 24. konsesjonsrunde går ut, med forslag om massiv ny åpning i nord.

– Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har frarådet regjeringen å åpne enkelte blokker i denne runden, men ingen av advarslene er fulgt, sier Lerkelund.

Tildelingen i forhåndsfinerte områder (TFO) som denne utlysningen kalles er svært kontroversiell og både Venstre og Krf vil ha den endret. I en felles høringsuttalelse mot TFO 2017 var miljøorganisasjonene tydelige på hvordan ordningen overkjører miljøfaglige råd og burde avskaffes.

– Denne utlysningen er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel forsøker regjeringen å definere nærmest halve Barentshavet som et modent område, sier Lerkelund.

Miljødirektoratet advarte mot å åpne to av blokkene som lyses ut i Norskehavet (6307/2 og 5). De ligger nær land, ca. 10 km på det nærmeste, og de er i eller nær nær områder med sårbare miljøverdier og store forekomster av sjøfugl og sjøpattedyr, samt viktige gyte- og oppvekstområder for fisk. Også Havforskningsinstituttet advarer mot å åpne disse blokkene. De har i tillegg frarådet åpning av 6 andre blokker i Norskehavet. I utlysningen av blokker går Regjeringen denne gangen langt nord i Barentshavet.

– Denne regjeringen har i fire år overkjørt samtlige miljøråd den har fått i forbindelse med oljeutlysninger. At vi har en olje- og energiminister som skryter av nye store utlysninger i strid med miljøfaglige råd, vitner om en skremmende ignoranse overfor fagmiljøene og verdens klimaforskere, sier Lerkelund i Naturvernforbundet.

Kontakt:
Helga Lerkelund
Fagrådgiver i Naturvernforbundet
994 24 047
hl@naturvernforbundet.no