– Ingen plass til nye oljeeventyr

FNs klimapanel la i dag fram oppsummeringen av sin femte hovedrapport. Budskapet er tydelig: Norge må sette kurs mot et nullutslippssamfunn de neste tiårene. – Det er ikke plass til noen nye oljeeventyr, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Den såkalte synteserapporten, som er et sammendrag fra de tre delrapportene som tidligere har kommet fra klimapanelet IPCC, forsterker budskapet i  de tidligere rapportene. Man er enda mer sikker på at problemet er menneskeskapt. Man observerer enda flere virkninger av at klimaendringene allerede er i gang. Målet om å unngå dramatiske klimaendringer har blitt enda vanskeligere å nå – men det er fremdeles mulig.

– Budskapet fra FNs klimapanel bør få Erna Solberg og resten av regjeringen til å innse at statsbudsjettet de har lagt fram ikke er i nærheten av å ta oss til et nullutslippssamfunn, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Verdens klimagassutslipp må reduseres med opp mot 70 prosent innen 2050. Det vil måtte bety null utslipp i land som Norge, og krever at vi avslutter all bruk av fossil energi.

– Vi i Norge liker å tro at vi bidrar til å løse klimaproblemet, men i realiteten øker vi det. Hvis vi skal unngå dramatiske klimaendringer, er det klart at norsk fossilindustri ikke har noen framtid. Omstillingen må begynne nå, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Rapporten fra Klimapanelet representerer siste ord fra klimaforskningen før de internasjonale klimaforhandlingene går inn i en avgjørende fase. I desember 2015 skal en ny global klimaavtale vedtas i Paris. Allerede tidlig på nyåret skal alle land, inkludert Norge, melde inn sine intensjoner for utslippskutt for åra etter 2020.

– Naturvernforbundet vil kjempe videre for at klimagassutslippene i Norge reduseres. Det betyr at Stortinget må vedta et statsbudsjett som setter folk som vil leve miljøvennlig foran forurenserne. Regjeringens forslag gjør det billigere å forurense. Vi forventer også at regjeringens energimelding som skal komme til våren, viser veien til nullutslippssamfunnet med en styrt utfasing av norsk olje- og gassindustri. Norge har jobbet for svake klimamål i EU. Nå er på tide at vi ser oss i speilet, tar tak på hjemmebane og lover en halvering av klimagassutslippene i 2030. Da viser vi at vi tar budskapet fra FNs klimapanel på alvor, sier Haltbrekken.