Ingen vindkraft på Sleneset

Hubroen fryder seg over at det ikke vil bli bygd vindkraftverk på Sleneset og Solværøyan i Nordland.

fugl dyr ugle soloppgang

– Dette burde utbyggerne Nordnorsk Vindkraft, Lurøy kommune og Nordland fylkeskommune skjønt for flere år siden. Det har skadet de samme aktørers omdømme i betydelig grad, sier leder for Naturvernforbundet i Nordland, Erling Solvang. 

Øyriket er indrefileten av landskapsregionen Nordlandsverran og består av øyene og holmene utenfor Helgelandskysten, fra Nord-Trøndelag i sør til Steigen i nord, Røst inkludert. Det storslåtte åpne landskapet og den lange solgangen er unikt i verden. Flora og fauna er artsrik i havet, på land og i lufta. De skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vegaøyene. Landskapsverdiene i Nordlandsverran gir verdiskapning for reiselivet, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelsen.

Tilbake i november 2005 leverte Nord-Norsk Vindkraft inn sin konsesjonssøknad for å en vindmøllepark på Sleneset. Planen var å sette opp 75 vindmøller med en installert effekt på 3 MW. Det ville gitt en årlig produksjon på 675 GWh og forsynt 30.000 husstander med strøm. Politisk har både kommunestyret i Lurøy og fylkesrådet i Nordland støttet utbyggingsplanene. Nå har NVE satt en stopper for dette vindmølleprosjektet midt på Helgelandskysten.