Inngår samarbeid om plast- og giftfrie barnehager

Et nytt samarbeid mellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Naturvernforbundet skal bekjempe bruken av plast og miljøgifter i norske barnehager.

– I barnehagen er det mange enkle tiltak som kan gjøres for å bruke mindre plast og for å unngå miljøgifter nær barna. Vi gleder oss til å samarbeide med barnehagesektoren om dette, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

– Barnehagene kan spille en veldig viktig rolle i arbeidet med å redusere bruken av plast og miljøgifter. Barn må tidlig få gode holdninger til bruk av plast, på samme måte som de lærer seg å bli glad i å være ute og å ta vare på naturen. Vi vil jobbe med mange ulike tiltak og blant annet påvirke leverandørene som leverer varer til barnehagene, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Prosjektet er i startfasen. Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.