Innhentet aldri miljøråd

Naturvernforbundet kan avsløre at regjeringen aldri rådførte med sine egne miljøfaglige eksperter da de tidligere i år inviterte oljeindustrien til å søke om letetillatelse i sårbare havområder langs Nordlandskysten.

I hele 50 av totalt 55 såkalte oljeblokker i Norskehavet har regjeringen unnlatt å rådføre seg med egne miljøeksperter i Klima-Kontakt:
Elisabeth Sæther, rådgiver i Naturvernforbundet: 975 27 954

og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for Naturforvaltning. Dette er i strid med vanlig praksis når regjeringen vurderer å tilby oljeindustrien nye letetillatelser på norsk sokkel.

– Det er skremmende at regjeringen har hatt sånn hastverk med å tilrettelegge for oljeselskapene at de ikke engang har tatt seg tid til en kunnskapsvurdering fra egne miljøeksperter, sier Elisabeth Sæther, rådgiver i Naturvernforbundet. Hun mener at regjeringen må trekke de aktuelle oljeinvitasjonene tilbake.

Flere av de aktuelle havområdene ligger nær Vega, en øygruppe som står på UNESCOs verdensarvliste, og sør for Lofoten.

Olje foran natur og miljø

– Regjeringen har alltid bedt om råd fra egne miljøeksperter når de vurderer å tilby nye letetillatelser på norsk sokkel. At de sårbare og verdifulle havområdene langs Nordlandskysten blir unntatt en slik ekspertvurdering viser at olje- og energiministeren lar hensynet til oljeindustrien gå foran hensynet til natur og miljø, sier Sæther.

I noen av områdene sør for Lofoten er det gjort vurderinger tidligere hvor de faglige rådene har gått klart mot olje- og gassvirksomhet. For flere av de aktuelle havområdene utenfor Vega har det ikke blitt foretatt en miljøvurdering av på over ti år. På tross av at statens miljøetater har innhentet mye ny kunnskap om oljens effekter i naturen og om naturverdiene i området, fant likevel ikke olje- og energiminister Ola Borten Moe tid til å be om en miljøvurdering før oljeindustrien fikk grønt lys til å søke om letetillatelser.