Innspurt i Durban: Nye forslag gir ni års utsettelse

Forhandlingene i Durban er inne i en avgjørende fase. I morges la det sørafrikanske presidentskapet for toppmøtet fram et forslag som innebærer at man neste år starter en prosess for å forhandle fram en ny klimaavtale som skal gjelde for perioden etter 2020.

Demonstrasjon klimatoppmøte

Hvis disse forslagene vedtas, vil løftene fra Cancun og en mulig videreføring av Kyoto-avtalen være det eneste internasjonale klimaregelverket de neste ni årene.

Mens rundt hundre aktivister demonstrerte høylytt mot det lave ambisjonsnivået i Durban, kom det i ettermiddag fram at Sør-Afrika, som har presidentskapet for COP 17, tidlig i morges la fram et forslag til to vedtak fra toppmøtet. De to vedtakene er ment å være det viktigste sluttresultatet av Durban-toppmøtet, men det er foreløpig uklart hvor stor støtte de har blant landene i forhandlingene.

Se forslagene fra Sør-Afrika:
Forslag om ny avtale (PDF)
Forslag om Kyoto (PDF)

Oppdateringer fra innspurten i Durban på Twitter – følg

@Haltbrekken
@BardLahn

 

Hovedinnholdet i forslagene:

  • Forhandlingene som ble satt i gang på Bali om klimaforpliktelser i perioden etter 2012, avsluttes formelt på neste toppmøte (COP 18) i Doha, Qatar, til neste år
  • Samtidig besluttes det nå at man på COP 18 skal sette i gang en ny forhandlingsprosess, som skal utarbeide en avtale med klimaforpliktelser for perioden etter 2020. Denne avtalen skal fullføres senest i 2015
  • Det nøyaktige mandatet for disse forhandlingene, og om resultatet skal være juridisk bindende eller ikke, er uklart og må trolig avklares nærmere til neste år
  • Landene som ønsker å videreføre Kyoto-avtalen i perioden etter 2012 vil samtidig vedta en intensjonserklæring om dette, men det endelige vedtaket om videreføring skal først skje på COP 18 til neste år

Dersom disse forslagene blir vedtatt, vil det i praksis bety at utslippsløftene og vedtakene fra Cancun-toppmøtet i fjor vil være det eneste regelverket verden har å forholde seg til de neste ni årene. Løftene om utslippsreduksjoner som ble lagt på bordet i Cancun er imidlertid svært langt unna det klimaet trenger. Ifølge FNs miljøprogram er dagens utslippsløfter i beste fall bare halvparten av det som trengs for å nå målet om maksimalt to graders temperaturstigning. Hvis det ikke gjøres noe med det lave ambisjonsnivået før 2020, vil det være svært alvorlig for klimaet.

Forslagene fra Sør-Afrika etterlater et uklart inntrykk av hva slags klimaavtale vi kan vente oss for perioden etter 2020. Hvor bindende avtalen blir, og mer nøyaktig hvilke tema den skal omhandle, vil avhenge av forhandlingene til neste år og videre framover mot 2015. Et mulig lyspunkt er at Kyoto-avtalen vil kunne bli videreført for en del land, men om dette faktisk skjer vil trolig avhenge av hvor fornøyd EU blir med resultatet av forhandlingene til neste år.

Oppdatering kl 23: Det er nå klart at forslagene som er beskrevet i denne artikkelen har blitt avvist av både de små øystatene, de minst utviklede landene, Kina og EU. Nye forslag vil legges fram i løpet av natta. Følg Twitter for oppdateringer.