Internasjonal kampanje mot dumping av gruveavfall i norske fjorder

I dag, 7. mars, retter en internasjonal koalisjon av miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner pekefingeren mot Norge gjennom en omfattende kampanje mot dumping av gruveavfall i sjø.

Repparfjord naturlandskap

Hvert år dumpes 220 millioner tonn gruveavfall i verdens hav, elver og innsjøer. Resultatet er forurenset vann, ødelagte økosystemer og tapt levebrød. De fleste land i verden har sluttet med den ødeleggende sjødumpingen, mens Norge er et av fem land som fremdeles tillater det. 

Med den norske regjeringens velsignelse vil de to nasjonale laksefjordene Førdefjorden og Repparfjord bli dumpingplasser for omstridte gruveprosjekter i henholdsvis Sogn og Fjordane og Finnmark. Dumpingen av flere hundre millioner tonn gruveavfall vil endre landskapet under overflaten fullstendig.

– Norge ligger langt bak resten av verden når det gjelder å utfase gruveavfallsdumping i sjø. Gjennom tillatelser til de to nye gruvene ved Førdefjorden og Repparfjord havner vi enda lengre bak. Sammen med en internasjonal koalisjon av miljø- og menneskerettighetsorganisasjoner utfordrer vi nå finansinstitusjoner til å slutte å investere i slike utdaterte prosjekter, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 

– Dumping av avfall i sjøen er skittent, unødvendig og feil, sier Ellen Moore i Earthworks, som koordinerer kampanjen. – Likevel driver noen selskaper med det, ettersom styresmakter som Norge fremdeles tillater det. Noen av verdens største banker og investeringsfirmaer tjener store penger på denne praksisen. Det er på høy tid at vi vraker sjødumping én gang for alle. 

Den internasjonale kampanjen Ditch Ocean Dumping retter seg i første omgang mot Citigroup, en internasjonal bank som er med på å finansiere både de to nye sjødeponiene i Norge, og to selskaper som allerede ødelegger sårbare økosystemer i havet utenfor Papua Ny-Guinea, med store konsekvenser for folk som bor der. Daglig dumpes 14 000 tonn giftig gruveavfall i Basamuk-bukten, og lokale fiskere og familier rammes av nedgangen i fiskebestanden. 

– Norge er verst i verstingklassen når det gjelder dumping av gruveslam i sjøen. Det er gammeldags å tro at man bare kan kaste alt avfallet vårt i sjøen. Vi har en klar oppfordring til investorene: Dump aksjene, ikke gruveslammet, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom.

Ditch Ocean Dumping krever at Citigroup stopper finansieringen av miljøkriminaliteten – og det kan du også. Her ​kan du sende brev til administerende direktør Michael Corbat ​i Citigroup og kreve at de stopper investeringer i ødeleggelse av norske fjorder.