Internasjonalt engasjement for Førdefjorden

I dag mottok Tine Sundtoft en bekymringsmelding fra det internasjonale samfunnet på vegne av de norske fjordene. 33 organisasjoner og nettverk med til sammen mange millioner medlemmer står bak et internasjonalt opprop til de to norske ministrene som snart skal avgjøre skjebnen til de nasjonale laksefjordene Førdefjorden og Repparfjord. De frykter for livet i fjordene dersom Tine Sundtoft og Jan Tore Sanner gir tillatelse til å dumpe mange millioner tonn giftig gruveavfall i fjordene.

Save the fjords internasjonalt markering Lars HaltbrekkenOle Gunnar Onsøien

Lars Haltbrekken representerte Friends of the Earth, verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, da han overrakte oppropet til Tine Sundtoft på vegne av underskriverne. Han mener dette oppropet viser en stigende internasjonal uro over Norges planer. Før jul ble saka omtalt i store britiske aviser som The Guardian og The Telegraph, i tillegg til flere internasjonale nettsider og radiostasjoner.

Med på overrekkelsen var også Greenpeace og Natur og Ungdom.

– Vi møter bare vantro når vi snakker om planene med folk utenfor Norges grenser, utaler Martin Norman, Fagrådgiver i Greenpeace. – Det er ingen som kan fatte at Norge kan finne på å true landets viktigste merkevare, de rene norske fjordene.

– Å dumpe avfallet i fjordene er en håpløst gammeldags måte å kvitte seg med avfall på som kun fem land i verden tillater i dag. Her er Norge ikke bare i verstingklassen, vi er faktisk de aller verste, uttaler Arnstein Vestre, Leder i Natur og Ungdom.

Vestre representerer nettverket Young Friends of the Earth, som består av 30 ungdomsorganisasjoner i Europa. Sammen med de andre organisasjonene som har signert brevet krever de at den norske regjeringen sier nei til planene om dumping av gruveavfall i Førdefjorden og alle andre norske fjorder.

Blant underskriftene er det ikke bare miljøorganisasjoner. European Anglers Association representerer 3 millioner fritidsfiskere i 17 europeiske land. De er bekymret for den Atlantiske villaksen, som Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på.