Holmås lærer om effektive ovner i Mosambik

På sitt besøk i Mosambik fikk utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås innføring i hvordan en kan lage ovner som utnytter trekull dobbelt så godt som de de fleste bruker i dag.

Dette skjedde i utkanten av Maputo, hovedstaden i Mosambik, hvor Naturvernforbundets lokale samarbeidspartner, KULIMA, hjelper ei gruppe i bydelen til å lage og selge effektive ovner for trekull. Bruken av trekull er sterkt økende i byene i Mosambik og det er derfor viktig å gi innbyggerne et godt og billig alternativ. Samtidig samarbeider Naturvernforbundet med organisasjoner som gir trekullprodusenter opplæring som fører til at de får dobbelt så mye ut av trevirket.

Les mer om Naturvernforbundets samarbeid i Mosambik og om bruk av bioenergi i landet