Internasjonalt

Globale miljøutfordringer som utslipp av klimagasser og utryddelse av planter, dyr og deres leveområder må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Naturvernforbundet engasjerer seg internasjonalt for å styrke lokale miljøorganisasjoners påvirkningskraft i viktige miljøspørsmål.

Naturvernforbundet arbeider i 8 land og er den norske representanten i verdens største nettverk av miljøorganisasjoner, Friends of the Earth. Gjennom vårt internasjonale arbeid kan vi styrke andre lands miljøorganisasjoner, og selv få hjelp til å vinne gjennom i våre saker.

Vårt arbeid spenner seg fra deltagelse på internasjonale klimaforhandlinger til reparasjon av krigsrammede skoler i Ukraina, fra arbeid for nedstenging av farlige atomkraftverk i Russland til produksjon og spredning av effektive kokeovner i Mosambik, Togo og Nigeria. I 2017 har Naturvernforbundet sammen med Natur og Ungdom fått Operasjon Dagsverk til sitt prosjekt for å gi ungdom en bedre mulighet til å kjempe for gode miljøløsninger i Nigeria.

Viewmain_norge_pa_klimaforhandlinger

Hva mener vi?

Mange miljøproblemer kjenner ingen landegrenser. Derfor behøves internasjonalt samarbeid.

Nyheter

Nuclear transport

Brukt atombrensel skaper strid i Russland

31.01.2012

Brukt atombrensel skal fraktes fra Finskebukta til Sibir. Der skal det lagres i et midlertidig lager ved elva Jenisei. En ulykke kan føre radioaktiv forurensing fra Sibir via Jenisei til Polhavet og med havstrømmen vestover til Kola og Barentshavet. Radioaktiv fisk og sjømat kan bli resultatet. Russiske miljøvernere fordømmer flyttingen.

Tsjernobylmarkering Stortinget (smalere)

Bygg nytt atomlager

14.10.2011

Naturvernforbundet anbefaler at det må bygges nytt lager for høyaktivt atomavfall i Norge.

Helga_Lerkelund

Følg Helga i Tadsjikistan

06.10.2011

Naturvernforbundets Helga Lerkelund skal tilbringe det neste året i Tadsjikistan. Les mer om opplevelsene i bloggen hennes.

Tsjernobyl2

Aldri mer Tsjernobyl

13.04.2011

26. april er det 25 år siden Tsjernobyl-ulykken. Naturvernforbundet vil markere dette utenfor Stortinget og overrekke fem krav til norske myndigheter.

DSC_0073

Står på mot atomkraft

08.12.2010

Mens den danske båten Puma, fullastet med farlig atomavfall, er på vei inn i norske farvann, kjemper Naturvernforbundet mot både atomtransport og utdaterte atomkraftverk.

Medvedev2

Russiske miljøorganisasjoner knebles

26.04.2010

De blir raidet og fratatt dokumenter og teknisk utstyr, de holdes ute fra politiske prosesser og de utsettes for kuppforsøk. Å jobbe for miljøet i vårt østligste naboland er ingen spøk.

Muslyumovo

Russiske miljøorganisasjoner og deres utfordringer

26.04.2010

Russland har enorme miljøutfordringer, men små miljøorganisasjoner med få ressurser. Det hjelper ikke at organisasjonene stadig opplever vanskeligheter og trakassering fra myndighetene. Naturvernforbundet har samarbeidet med russiske miljøvernorganisasjoner i Nordvest-Russland siden slutten av 80-tallet.

Medvedev2

Russiske miljøorganisasjoner hindres av myndighetene

04.03.2010

Russiske miljøorganisasjoner er under hardt press. Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundet frykter at dette er myndighetens langsiktige strategi for å hindre organisasjonene i å arbeide med viktige miljøsaker - blant annet i Nordområdene og grenseområdene til Norge.

Viser fra 41 til 48 av totalt 50 artikler