Johan Sverdrup er en klimabombe

I dag kom planen for utbygging og drift av gigant-oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. – Oljen og gassen i feltet tilsvarer over 16 år med norske klimagassutslipp. Dette kan vi ikke bygge ut, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I Johan Sverdrup-feltet ligger det nok olje og gass til et utslipp på 889 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 16 ganger det årlige norske utslippet på 54 millioner tonn.  Naturvernforbundet mener utbyggingen er uforståelig i et klimaperspektiv.

– Regjeringen sier at klimaendringene er vår tids viktigste sak, og ønsker å kutte utslippene med 40 % innen 2030. Uken etter åpner de et oljefelt som vil bety massive globale utslipp fra forbrenning av norsk olje i tiår framover. Snakker om å gå ett skritt fram og to tilbake, sier Haltbrekken.

FNs klimapanel har gitt kloden et stramt budsjett dersom vi skal unngå katastrofal oppvarming over to grader. Bare omtrent 20 prosent av kjente fossile ressurser kan hentes opp.

– Uansett hvordan vi regner på det, må Norge la oljefelter bli liggende hvis vi skal bidra til å redusere oppvarmingen. Når vi bygger ut disse feltene, gambler vi på at verdenssamfunnet vil mislykkes i klimaarbeidet. Det vi virkelig trenger er en satsing i Norge på klimajobber for framtida, sier Haltbrekken.

I dag arrangerer flere miljøorganisasjoner en demonstrasjon i Oslo for å trekke oljefondet ut av fossil energi, med tittelen «Framtida er fossilfri».