Jubel for Trongfossen

– Vi er storfornøyd med at Nord-Trøndelag Energiverk trekker søknaden om en av landets mest konfliktfylte vannkraftutbygginger, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. – Trolig er dette spikeren i kista for planene om å bygge ut den siste urørte fossen i Namsen i Nord-Trøndelag.

Foss

Haltbrekken viser både til de store naturverdiene og naturopplevelsene knyttet til den praktfulle fossen som nå blir bevart for ettertida. – Dette gjør også at den utrydningstruede namsblanken, en unik lakseart som bare finnes i Øvre Namsen, kan se lysere på framtida.

Haltbrekken er overbevist om at dette også er til det beste for lokalsamfunnet. Ved siden av at Trongfossen fra gammelt er en hellig foss for samene, gir bevaring muligheter for utvikling av opplevelsesturisme.

NTE setter nå i gang nye utredninger av konsekvensene for namsblanken. Disse vil pågå fram til 2019. – Da vil uansett ikke en utbygging motta subsidier gjennom ordningen med elsertifikater, sier Haltbrekken. – Trolig betyr dette at løpet for en utbygging allerede er kjørt. Det er en skikkelig god julegave å ta med seg, sier han.

Haltbrekken ønsker å takke alle som har engasjert seg i arbeidet for å redde Trongfosssen, gjennom møter, befaringer og uttalelser om konsesjonsøknaden. – Det er enormt artbeid som er lagt ned , sier han.-  En spesiell takk til forsker Ole Kristian Berg ved NTNU for hans engasjement for å redde Namsblanken.