Jubel i Namdalen og Nærøysund!

I går kom nyheten om at Tensio får avslag på utsatt frist for idriftsettelse av nettilknytning for Ytre Vikna vindkraftverk II. Kenneth Brandsås, direktør i NTE gikk ut i Namdalsavisa og forteller at de dermed legger planene om Ytre Vikna II døde. Han understreker at de kommer til å starte arbeidet med ny søknad om konsesjon, som igjen vil kreve nye konsekvensutredninger.

Ordføreren i Nærøysund, Amund Hellesø fra Arbeiderpartiet, ser frem til at kommunen etter 20 år endelig får mulighet til å komme på banen, spesielt med tanke på nye regler for kommunal innvirkning i vindkraftsaker. Han etterspør samtidig behovet for stabil kraft til kommunen.

Det har vært stor lokal motstand mot planene om vindkraftverket Ytre Vikna II, blant annet på grunn av natur og fugleliv, kulturminner, støy og visuell forurensning. Området er vinterbeite for rein, og samisk reindrift har fått stort press etter den storstilte utbyggingen på Fosen. Etter at NTE satte i gang planene om Ytre Vikna II ble det opprettet egen underavdeling av vindkraftmotstandsorganisasjonen Motvind i kommunen, «Motvind Nærøysund». Naturvernforbundet i Namdalen har vært med på å utgi informasjonsavis om Ytre Vikna vindkraftverk til alle husstandene i Nærøysund kommune, og har opprettet en underskriftskampanje hvor det har kommet inn ca 1800 underskrifter.

Knut Roger Eidshaug som har hyttetomt i området der utbyggingen er tenkt, er lettet over at NTE trekker planene om vindkraft. Motvind Nærøysund har hyret juridisk hjelp, og juristene har pekt på alvorlige feil i saksbehandlingen. Nå blir NTE nødt til å starte på nytt og dermed vil også grunnlaget for utbygging og konsekvensene for natur, fugleliv og reindrift, samt støy måtte vurderes på nytt.

Naboen til Håven, planlagt utbyggingsområde, Marita Buschmann Wahl, er sjeleglad for at planene nå er lagt på is. Hun har vurdert å flytte dersom det blir utbygging av Ytre Vikna II, men har nå ombestemt seg. For henne er Ytre Vikna en uvurderlig perle som er deres hjem. Det er her de ønsker å bo, og hun håper de vil få anledning til det etter NVEs avslag. En annen som jubler er Torunn Herje, som har gjort en formidabel jobb i arbeidet mot Ytre Vikna II. Hun har kjempet utrettelig og oppleves som en høvding i kampsaken av de som jobber sammen med henne!

Naturvernforbundet i Namdalen er fornøyde med dagens prosjektstatus, og håper at eventuelle nye konsekvensutredninger vil føre til at denne flotte kystnaturen bevares også for fremtidige generasjoner.