Jubler for AUFs nei til oljefeltet Wisting

Naturvernforbundet er svært glade for at AUF sier nei til å bygge ut oljefeltet Wisting.

Dyr fra det arktiske havområdet
Wisting planlegges også utbygd i et sårbart, arktisk havområde, midt i sjøfuglenes rike. Ved en oljeutblåsning er det risiko for at oljen treffer flere områder som er definert som særlig verdifulle og sårbare. Foto: Arne Nævra.

– Oljefeltet Wisting vil forverre klimakrisen og sette dyrelivet nær iskanten i fare. Det er også fullstendig meningsløst å bruke den dyrebare landstrømmen vår for å drive et oljefelt i Arktis som aldri burde bygges. Vi håper Arbeiderpartiet vil lytte til ungdommen i AUF og si nei til utbygging av Wisting-feltet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

AUF-leder Astrid Hoem oppfordret i dag statsminister Jonas Gahr Støre til skrinlegge det omstridte prosjektet.

– Wisting-feltet er hverken klimamessig forsvarlig eller økonomisk forsvarlig, uttalte Hoem til NRK i forbindelse med dagens åpning av sommerleiren på Utøya.

Oljefeltet Wisting er planlagt å stå ferdig i 2028 og vil produsere olje i flere tiår fremover. Dersom utbyggingen blir godkjent vil oljen som eksporteres til utlandet stå for 200 millioner tonn CO2 i klimagassutslipp. Det tilsvarer rundt 50 kullkraftverk årlig. Samtidig skal verden halvere sine klimautslipp innen 2030 og innen 2050 skal vi være i netto null. Klimaendringer og tap av natur er i ferd med å true livsgrunnlaget vårt. Dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer er det ikke lenger rom for å bygge ut nye oljefelt.

Wisting planlegges også utbygd i et sårbart, arktisk havområde, midt i sjøfuglenes rike. Ved en oljeutblåsning er det risiko for at oljen treffer flere områder som er definert som Særlig Verdifulle og Sårbare Områder (SVO), deriblant iskantsonen, polarfronten og Bjørnøya. Wistingfeltet er også lokalisert i et område som er svært viktig for flere kritisk truede sjøfuglbestander. Ifølge underlagsrapporten fra NINA er sjøfuglene mest sårbare fra februar-september under hekketiden og under svømmetrekket forbi Wistingfeltet, men området er også et viktig oppvekst- og overvintringsområde på høsten og vinteren.