Kampen mot plast i Russland

Naturvernforbundet er ikke bare engasjert i plastopprydding i Norge, men bidrar også på Kolahalvøya, i Arkhangelsk fylke og rundt St. Petersburg.

Russiske miljøaktivister viser frem sin stand for strandrydding

Miljøorganisasjoner i Russland rydder naturområder og motiverer befolkningen til å delta i oppryddingen og å redusere bruken av plast. Naturvernforbundet bidrar med organisatorisk og praktisk støtte til våre samarbeidspartnere med støtte fra Miljøverndepartementet og Handelens Miljøfond. Her noen smakebiter fra arbeidet mot plastforsøpling i Nordvest-Russland:

Movement 42 i Arkhangelsk

 Organisasjonen Movement 42 har jobbet aktivt mot plastforsøpling i Arkhangelsk fylke i flere år. Arbeidet omfatter alt fra oppryddingsarbeid, informasjonsreiser rundt om til fylkets mange landsbyer, utstillinger og politisk påvirkningsarbeid. De har også lært seg metodologi for å identifisere mikroplast i vann. Sommeren 2020 var Movement 42 blant annet på reise til Onega-halvøya for å ta vannprøver og snakke med lokalbefolkningen om plastforsøpling, med stor interesse fra media.

Plast i verneområder

På Kola har Naturvernforbundets partner EPS engasjert seg spesielt mot forsøpling av verneområdene Ribachyj og Srednyj, og har tatt dette opp med myndigheter og turistorganisasjoner. I sommer engasjerte de frivillige til å plukke plast langs Kvitesjøen. En av de store kildene til plast i havet utenfor Kolahalvøya er fiskeriflåten, og dette er en sak EPS jobber for å få på den politiske dagsorden i regionen.

Plast og mikroplast i Østersjøen

Ecocentrum jobber i og utenfor St. Petersburg, og har gjennom mangeårig arbeid med plast og mikroplast i Østersjøen mye kompetanse å dele med Naturvernforbundets øvrige partnere i Nordvest-Russland. Ecocentrum har en sentral rolle i sammenslutningen Russian Socio-Ecological Union (RSEU), og gjennom denne får organisasjoner over hele Russland tilgang på informasjon og kompetanse. Da Ecocentrum laget en utstilling om plast ble denne spredt til alle medlemsorganisasjonene i RSEU, og avdelingen i Irkutsk brukte dette til å lage en elektronisk utstilling. Sammen med andre miljøorganisasjoner jobber RSEU også for å på plass et nasjonalt forbud mot engangsartikler i plast. De jobber også for at myndighetene skal styrke satsingen på å redusere avfallsdannelse, og å få på plass sorteringssystemer slik at økt materialgjenvinning og resirkulering blir mulig.  

I Sosnovyj Bor og i områdene på kysten langs sørsiden av Finskebukta jobber også organisasjonen Decommission med å engasjere folk i å rydde plast og å redusere forsøpling. I likhet med de andre organisasjonene jobber de for kildesortering og resirkulering/gjenbruk, der myndighetene så langt har gjort svært lite.