Kan gi oljeindustrien tre ganger mer enn Bondevik

Olje- og energidepartementet kom i dag med forslag om hvilke områder som skal tilbys oljeindustrien. – Forslaget fra oljedepartementet er meget omfattende og aldri før har en regjering gitt oljeindustrien tilgang til så store områder, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Høringsutkastet til hvilke områder som skal tilbys oljeselskapene i den 21. konsesjonsrunde ble i dag sendt ut på høring. Forslaget fra Olje- og energidepartementet inneholder områder i hele 100 oljeblokker.

Pinlig rekord
Hvis regjeringen tildeler letetillatelser i alle områdene i dagens forslag har oljeindustrien fått over tre ganger så mange letetillatelser under denne regjeringen som under Bondevik II-regjeringen, sier Lars Haltbrekken.

Bondevik II-regjeringen tildelte i sin regjeringsperiode 116 letetillatelser til oljeselskaper på norsk sokkel. Hvis regjeringen tildeler nye letetillatelser i alle de 100 foreslåtte områdene har de til sammen gitt 363 letetillatelser til oljeindustrien siden de tiltrådte i 2005.
I en tid der klimagassutslippene om kort tid må begynne å reduseres om verden skal unngå en klimakatastrofe, så er dette en svært pinlig rekord å sette for en rød-grønn regjering, sier Haltbrekken.

Kan bli oljeboring i Vestfjorden
Seks av de foreslåtte områdene ligger helt inn i Vestfjorden i Lofoten. Direktoratet for Naturforvaltning og Klima– og forurensningsdirektoratet har tidligere advart sterkt mot oljeboring i disse områdene.
Vestfjorden er et like risikabelt område å bore i som havområdene utenfor Lofoten. Hvis regjeringen gir oljeindustrien tilgang til disse områdene vil det være å spille hasard med de verdifulle naturområdene utenfor Lofoten, avslutter Lars Haltbrekken leder i Norges Naturvernforbund.

Fristen for å komme med høringsinnspill er satt til 11. mai.