Kan ikke utsette nasjonale klimakutt

Regjeringens nye klimamål skaper stor usikkerhet om hva Norge skal gjøre for å kutte egne utslipp i årene framover. – Det er utrolig at dette er ståa i 2015. Vi kan ikke sparke ballen over til EU og vente med å ta ansvar for egne klimautslipp, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Protest

Regjeringens klimamål, som ble lansert i dag, legger opp til at Norge skal kutte utslippene 40 prosent i samarbeid med EU innen 2030. Målene åpner for at utslippskuttene gjøres i andre EU-land, og ikke i Norge.

– Disse klimamålene gir ingen klare retningslinjer for hvordan vi konkret skal legge om til et klimavennlig samfunn. Det er fint at regjeringen ønsker å forplikte oss gjennom en avtale med EU, men uansett hvordan avtalen ser ut, kan ikke Norge låse seg til større utslipp framover, sier Esmar

-Vi har fått over ti kilo utredninger av nasjonale klimakutt de siste 25 årene, som har blitt liggende i skuffen. De fleste vet hva som må til: vi må blant annet trappe ned oljeutvinningen, og slutte å bygge ut større motorveier og flyplasser. Uklare mål gjør det også vanskeligere for næringslivet å legge om, sier Esmark.

Det er knyttet store forventninger til klimaforhandlingene i Paris i desember, men Norge vil nå ikke ha noen nasjonale klimamål klare innen den tid.

– Det er flaut om vi ikke har noen nasjonale mål med oss til Paris . Det verden trenger, er land som tar ansvar, ikke land som skyver det fra seg, sier Esmark.  

Målene gir ingen indikasjoner på hvordan Norge skal hjelpe fattige land med å takle klimaendringene.

– Verdens fattige land vil rammes hardest av klimaendringer, vi må få vite hvordan skal vi hjelpe dem, sier Esmark.