Karbonet verden glemte

«Å ikke hugge skog er verdens enkleste klimatiltak» sa Stoltenberg i 2011. Og de rødgrønne fulgte prisverdig opp med å bevilge tre årlige milliarder til dokumentert bevaring av regnskog. – Hvorfor gjør ikke regjeringen det samme her hjemme, spør «Ut i naturen» i kveldens utgave.

Skog

”Å bevare skog er det enkelttiltaket som gir de største utslippskuttene”, gjentar Stoltenberg til Dagbladet denne uka. Forhåndsomtalen av kveldens program tilsier at Stoltenbergs utsagn har svært mye for seg dersom han – mot sedvane – inkluderer nordiske barskoger.

Programmet oppdaterer seerne på forskning som er blitt mer og mer entydig, og da i strid med skognæringens representanter  som f eks hevder at vern i Norge, særlig av gammel skog, er negativt for klimaet. Men forskningen slår fast at den boreale barskogen har verdens  største karbonlager av CO2 i skog, at den gamle skogen fortsetter å binde CO2 lenge etter hogstmoden alder, at  flatehogst fulgt opp med utplanting av bitte små granplanter gir svære netto Co2-tap til atmosfæren, og at CO2-binding og -lagring er mest effektiv der naturmangfoldet, helt ned på mikronivå, er mest intakt.

Om dette kan du lese mer om i artikkelen skrevet av lederne i Sabima, WWF, Natur og Ungdom  og Naturvernforbundet (se egemn boks). Sjansen for at du blir klokere av å se på Ut i naturen i kveld er også betydelig …