– Klimameldingen settes helt i skyggen

Regjeringen delte i dag ut 61 utvinningstillatelser til oljeleting hvorav to lisenser ligger i det særlig verdifulle og sårbare området rett nord for kysten av Finnmark. 

– Det er 11 dager siden klimameldingen kom, og dagens tildeling viser nøyaktig hva som er det store problemet i klimapolitikken i Norge: den har ingen styring over oljepolitikken. Det er ikke til å forstå at regjeringen fortsetter å binde oss opp til det produktet som skaper klimakrisa, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 

Fra et oljeselskap får lov til å lete etter olje, og til en oljerigg står klar på et eventuelt funn kan det ta opp mot 20 år. På det tidspunktet er vi i 2041, elleve år forbi 2030 når Norge skal ha halvert sine klimagassutslipp og bare ni år unna 2050 når verden ikke lenger skal slippe ut CO2 om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. 

15 blokker i Barentshavet

Naturvernforbundet reagerer spesielt på at 15 av blokkene ligger i det økologisk viktige Barentshavet. Sju av disse blokkene ligger i et særlig verdifullt og sårbart område rett nord for Finnmarkskysten.  

– Barentshavet er blant de aller viktigste havområdene vi har. Her produseres plankton og fisk som skaper enorme verdier langs kysten. Det er svært skuffende at regjeringen nok en gang overser faglige råd og truer et sårbart økosystem og vårt felles matfat, forklarer Lundberg. 

Lundberg mener at opposisjonen nå må komme på banen og ta til motmæle 

– 2021 blir året der vi velger hvilken regjering som virkelig skal ta oss gjennom noen avgjørende år for kampen mot klimakrisa. Med disse tildelingen feiler i alle fall Tina Bru komplett på å levere en god start på klimavalgåret. Her må de andre partiene på Stortinget vise at de har større klimatroverdighet og protestere, avslutter Lundberg. 

For bare litt over en uke siden la regjeringen fram sin klimaplan. Samtidig deler regjeringen ut nye oljelisenser. 

– Denne tildelingen binder samfunnet vårt opp til potensielt ulønnsom oljeavhengighet i mange tiår fremover. Med dette settes regjeringens nye klimamelding helt i skyggen. Olje- og gassutvinning er den største kilden til norske klimagassutslipp og fører til enorme utslipp ved forbrenning i utlandet. Vi trenger en troverdig klimaplan som legger opp til en rettferdig omstilling av petroleumssektoren og nye grønne arbeidsplasser i hele landet, avslutter Lundberg. 

Bakgrunnskilder:

Tid fra funn til produksjon:  
https://www.tu.no/artikler/motstanderne-av-oljevirksomhet-i-barentshavet-har-tunge-tiar-i-vente/378457 og «Næringsaktivitet og påvirkning» Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen-Skagerrak, Miljødirektoratet (2018) s.9 

Globale utslipp i 2050: 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/spm-c/spm3a/ 

Norges utslipp i 2030: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-forsterker-klimamalet-for-2030-til-minst-50-prosent-og-opp-mot-55-prosent/id2689679/