Klimapanelets rapport – Norge og resten av verden må kutte utslipp som aldri før

Klimapanelets nye rapport slår alarm: Klimaendringene skjer raskere, er mer utbredt og har verre konsekvenser enn FNs klimapanel har forutsett tidligere. Norge og resten av verden må kutte utslipp som aldri før, sier Naturvernforbundet.

– For å nå sine egne klimamål, må Regjeringen kutte norske utslipp med 2,9 millioner tonn CO2 hvert år fra og med 2022 frem til og med 2030. Det er mer enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode. Men regjeringen mangler en troverdig plan for omstillingen Norge må gjennom, og har hittil ikke presentert et eneste nytt klimatiltak for å få Norge på rett kurs, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Klimapanelets nye rapport, den andre rapporten i rekken av fire som skal ut innen 2022, følger rapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimakunnskap fra august i fjor. Dette ble beskrevet som “kode rød” for planeten. Denne nye rapporten oppsummerer forskning som viser at klimaendringer fører til utryddelse av arter, ødeleggelse av natur og flukt, mat- og vannmangel og økt ulikhet for milliarder av mennesker, selv hvis global oppvarming bare så vidt går over 1,5 grader. Per i dag styrer norsk politikk mot nærmere 3 graders oppvarming.

Rapporten understreker også at natur- og klimakrisa må løses samlet, og hvor viktig naturvern er for å lagre karbon, redusere oppvarming og holde økosystemer funksjonelle.

Årlige klimakutt nødvendige
Regjeringen må kutte utslipp med 2,9 millioner tonn CO2 hvert år i 9 år fra og med 2022 frem til og med 2030 for å nå Norges klimamål (50-55 prosent utslippskutt). Det er mer enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode og mer enn utslippene ble redusert under finanskrisen (2008-2009) eller koronapandemien (2019-2020). I tillegg til Norges egne klimamål er dette noe vi er forpliktet til gjennom avtaler med EU for klimasamarbeid.

Petroleumsnæringen, transport og industrien er Norges største utslippskilder. Naturvernforbundet etterlyser en helomvending i norsk politikk i disse sektorene – med en rettferdig omstilling vekk fra olje og gass til bærekraftige næringer og arbeidsplasser, stans i motorveibygging og bedre kollektivtransport, og storstilt energieffektivisering som skaper jobber og frigjør energi for elektrifisering av samfunnet.

Les hele IPCC-rapporten her.