Klimatoppmøtet 2019 (COP25) – Madrid, Spania – torsdag 5. desember

En ny rapport viser at Norge har verdens 5. mest aggressive planer for oljeboring de kommende åra, og vi planlegger fortsatt stor produksjon i 2050, når verden skal være fossilfri.

Ny rapport: Oil, Gas and The Climate

En ny rapport viser at Norge har verdens 5. mest aggressive planer for oljeboring de kommende åra, og vi planlegger fortsatt stor produksjon i 2050, når verden skal være fossilfri. Rapporten ser også på hvilke selskaper, inkludert Equinor, har planer om økt produksjon de neste fire åra.

Rapporten gis ut av Global Gas and Oil Network. Lederen i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, har bidratt.