Kommer Skjoma til å bli levende igjen?

Skjoma-saken er til behandling hos Olje- og energidepartementet. Nå er det opp til politikerne å vurdere om elva skal bli en levende lakseelv slik den var før vannkraftutbyggingen.  

Trond Blomlie
Elva renner i et spektakulært naturområde. Her fra Norddalen, sør for Narvik. (Foto: Trond Blomlie)

Naturvernforbundet og Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) har gitt innspill til Olje- og energidepartementets behandling av vilkårsrevisjonen av Skjomenvassdraget i Narvik.  

Vannkraftverket i Skjoma ble bygd på en tid med manglende miljøkrav, noe som har ført til at tilstanden i vassdraget er svært dårlig. Elva ligger tidvis helt tørr eller bare med små mengder vann, og fisken dør når elva fryser om vinteren. Vårt viktigste innspill til departementet er at elva trenger mer vann! Dette er helt nødvendig for at økosystemet skal fungere som habitat for artene som lever i Norges unike vassdragsnatur.   

Nå har politikerne en gyllen mulighet til å vise at de vektlegger restaurering av natur i henhold til Naturavtalen, og at de vil følge opp vannforskriften med krav fra EU.

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen fra arbeiderpartiet møtte opp for å høre på innspillene.

Fra venstre: Øyvind Fjeldseth Rådgiver Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Arnodd Håpnes Fagleder Naturvernforbundet, Trond Blomlie Naturvernforbundet i Narvik, Rebecca Biong Fagrådgiver Naturvernforbundet og Statssekretær i OED Andreas Bjelland Eriksen (AP).

Her kan du lese noen av våre innspill til OED

  1. Vilkårsrevisjonen av Skjoma må skje i tråd med de internasjonale natur- og miljøavtalene som Norge har skrevet under på.
  2. Det bør slippes mer vann i elva enn de mengdene som er foreslått av NVE. Det er viktig at fiskens gyteområder ikke tørrlegges, og at elva oppleves som en brusende og levende elv igjen.
  3. Nytt regime bør etterligne elvas opprinnelige dynamikk med årlige flomvariasjoner.
  4. Ingen habitattiltak (for eksempel laksetrapper) kan erstatte effekten av at elva får mer vann.