Koronatiltak må bidra til å løse klima- og naturkrisen

En global krise ryster verden, og konsekvensene er dramatiske. Koronaepidemien rammer også de allerede mest sårbare, svakeste og fattigste. Helse og velferd trues, skoler har vært stengt, arbeidsplasser forsvinner, og den økonomiske nedgangen og usikkerheten har konsekvenser for folk over hele verden.

Vedtatt uttalelse fra landsstyret 6. juni 2020

Naturvernforbundets landsstyre utrykker solidaritet med de mange som har fått sin trygghet og hverdag ødelagt av pandemien. Vi har stor respekt og sympati med de som rammes i alle sektorer.                                                       

Vi har en mulighet til å bruke krisen konstruktivt til å ta nye retningsvalg og omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning. Økonomi og arbeidsplasser rammes når aktivitet står stille, og det er forståelig med krisetiltak. Likevel er det Naturvernforbundets viktige rolle å påpeke at slike tiltak må være framtidsrettede og bidra til bærekraftig utvikling. Det er feil prioritering å støtte og tilrettelegge for framtidige investeringer som opprettholder høye klimagassutslipp eller fører til ødeleggelse av natur.

Vi må unngå kortsiktige krisetiltak som får negative konsekvenser for natur, klima og framtidige generasjoner.