Krever øyeblikkelig opprydding på Langøyene

Langøyene, som er et populært sommersted for Osloborgere, har blitt evakuert og stengt på grunn av lekkasje av miljøgifter. Øyene ble tidligere brukt som søppelfylling.

Telt

– Dette er skremmende nyheter. Langøyene er en øy som veldig mange i Oslo bruker aktivt om sommeren. Tusenvis av mennesker kan ha vært eksponert for disse miljøgiftene, uttaler Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Bymiljøetaten i Oslo kommune valgte tirsdag ettermiddag å evakuere Langøyene og stenge alle vannuttak etter at en forurensinga ble oppdaga.

– Hvis de besøkende har drukket vann fra lokale brønner og borehull er dette en klar forsømmelse fra kommunen og kommunelegen og mattilsynet. Man kan ikke risikere at folk drikker sigevann fra en fylling til uten å sjekke miljøgiftnivåene, sier en vantro Shulze.

Frykter mange er rammet

Årsaken til stengninga er en rapport om Langøyene utarbeidet av konsulentselskapet Multiconsult, som konkluderer med at det øvre jordlaget er betydelig mer forurenset enn  de tillatte grenseverdiene for et friluftsområde. Det er særlig konsentrasjoner av bly, kvikksølv og såkalte polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som kan utgjøre en helserisiko.  Denne rapporten bestrider en rapport av daværende Statens Forurensingstilsyn (nå Klima- og forurensningsdirektoratet), som konkluderte med at risikoen var liten.  Naturvernforbundets Per-Erik Schulze mener funnene ikke burde være overraskende, og frykter nå at mange kan ha blitt rammet.

– Langøyene er en varm dump, der folk ligger og sitter direkte på fyllinga. Både tjærestoffene PAH, og kvikksølv, kan dampe av, avhengig av hvor tett overdekningslaget har vært. Kvikksølvdamp er akutt giftig på nervesystem selv i svært lave konsentrasjoner og transporteres direkte til hjernen. PAH er ikke på samme måte akutt giftig, men er kreftfremkallende over tid. Bly kan også skape giftig støv som kan pustes inn. Det virker på nervesystem over tid, sier Per-Erik Schulze.

Naturvernforbundet krever nå at tiltak iverksettes øyeblikkelig.

– Det er synd for Oslos innbyggere å miste en fjordperle midt i oppstarten av sommeren på grunn av uforsvarlig håndtering av miljøgifter. Nå må kommunen rydde opp snarest mulig, sier Schulze.