Krever strengere miljøvurderinger i oppdrettssaker

Departementet gjorde feil da de i fjor godkjente økt oppdrettsvirksomhet i to kommuner. De har ikke tatt tilstrekkelig miljøhensyn, og bes vurdere kommuneplanene på nytt, sier Sivilombudet.

Oppdrett Norge

Sivilombudet har konkludert med at kommunal- og distriksdepartementet gjorde feil da de i fjor godkjente økt oppdrettsvirksomhet i to kommuner. Departementet har ikke tatt tilstrekkelig miljøhensyn, og bes vurdere kommuneplanene på nytt.  

-Dette er fantastisk gode nyheter for alle som kjemper for fjordmiljøet sitt, og en viktig naturvernseier, sier Randi Storhaug, nestleder i Naturvernforbundet.

Viktig for rike fjordområder

Kommunal- og distriktsdepartementet godkjente i fjor økt oppdrettsvirksomhet både i Alver kommune i Vestland og Brønnøy kommune i Nordland. Tross innsigelser fra Statsforvalteren, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Kunnskap om at det kunne skade villaks og sjøørret og belaste fjordene med mer forurensning enn de tåler, påvirket ikke avgjørelsene. Oppdrettsarealene ble godkjent uten skikkelig vurdering av den samlede belastningen eller alternative lokaliseringer, slik Naturmangfoldloven krever. Konsekvensutredningene hadde store hull. Etter klager fra Naturvernforbundet åpnet Sivilombudet sak, og har nå konkludert med at departementets vedtak har alvorlige mangler som kan ha påvirket resultatet. Begge sakene må derfor vurderes på nytt med mer miljøhensyn. 

– Vi opplever ofte at viktige og rike fjordområder deles ut til oppdrett raskt og lettvint, og på bekostning av villfisk og ulike miljøinteresser. Nå slår Sivilombudet fast at kommunene faktisk må vurdere miljøkonsekvensene før man deler ut areal for oppdrett i kommuneplanen. Det er ikke vurderinger man kan skyve til seinere eller til andre myndigheter, sier Storhaug. 

Stor signaleffekt for oppdrett

Sivilombudets avgjørelser vil få betydning i liknende saker. Hovedprinsippet for alle nye oppdrettstillatelser i Norge er at arealbruken først skal avklares i kommunenes arealplaner.

-Vossovassdraget, Herdlafjorden, Radfjorden, Mangerfjorden, Lomselva, Tosenfjorden og Velfjorden får dermed nå konkret en ny sjanse. Vi ser at en del kommuner nå setter foten ned for videre vekst i arealbruk for oppdrett. Og Sivilombudet gir her viktige føringer for å styrke natur og miljøvurderingene, sier Naturvernforbundets marinbiolog Per-Erik Schulze.

Les mer på https://www.sivilombudet.no/aktuelt/ma-vurdere-saker-om-oppdrettsanlegg-pa-nytt/