Ansvarsområder:

  • Leder av kommunikasjons- og organisasjonsavdelingen
  • Faglig oppfølging av medarbeidere samt personal- og økonomiansvar
  • Strategisk utvikling av Naturvernforbundets kommunikasjonsarbeid internt og eksternt
  • Strategisk planlegging, koordinering og gjennomføring av Naturvernforbundets mediearbeid overfor media, myndigheter, politikk og næringsliv.

Sahar har vært ansatt i Naturvernforbundet fra sommer 2018 og har tidligere vært leder i NTL Ung og organisasjonsrådgiver i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Hun har utdanning i statsvitenskap og organisasjon- og ledelse.