Krever ti strakstiltak mot plastforurensning

Naturvernforbundet satte kampen mot plastforurensning helt på topp under helgens landsmøte i Stavanger. Forbundet krever forbud mot spesielt forsøplende plastprodukter, avgift på bruk av nyprodusert plast og pant på flere typer emballasje.

– Nå har Regjeringen sjansen til å vise vei i kampen mot plastforurensningen. Da må de starte nå. Vi ber klima- og miljøminister Ola Elvestuen om å innføre effektive tiltak mot plastforurensningen, sier Silje Ask Lundberg, som i dag ble gjenvalgt som leder på Naturvernforbundets landsmøte i Stavanger.

Tar opp kampen mot plast
Blant Naturvernforbundets strakstiltak er:

▪ Utfasing og forbud mot spesielt forsøplende plastprodukter, unødvendig engangsplast og mikroplast.
▪ Avgift på bruk av nyprodusert plast.
▪ Forskrift som begrenser det totale volum av emballasje.
▪ Pant på flere typer emballasje

Se alle de ti tiltakene her: https://naturvernforbundet.no/uttalelser-fra-styrende-organer/uttalelse-fra-landsmotet-2018-effektive-tiltak-mot-plastforurensning-article38003-2128.html

Alle må ta ansvar
– Plastforbruket i verden øker kraftig og i takt med forbruksveksten. Tilgangen på billig olje og gass har ført til et stort volum av plastproduksjon, som har utkonkurrert mange andre materialer. Plast brukes i veldig mange produkter, f.eks. utgjør syntetiske fibre mer enn 60 prosent av den globale tekstilproduksjonen, og den øker. Alle sektorer må ta sin del av ansvaret, står det i uttalelsen fra landsmøtet.

Oppdrett må inn lukkede anlegg
Kampen mot naturskadelige oppdrettsanlegg sto også sentralt på landsmøtet i Stavanger. Naturvernforbundet ber Regjeringen innføre et påbud om 25 prosent av oppdrettsproduksjon i lukkede anlegg innen 2022. Nye tillatelser til oppdrett må kun gis for lukkede anlegg.

– Dersom oppdrettsnæringen skal være en del av et «grønt skifte» og gi arbeidsplasser i framtiden uten å fortrenge allerede etablerte arbeidsplasser langs kysten, må det raskt utvikles og tas i bruk utstyr som gir kontrollerbare produksjonsforhold. Slike endringer skjer ikke av seg selv, og Naturvernforbundet etterlyser en sterkere pådriverrolle fra regjeringen for å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig, står det i uttalelsen fra Naturvernforbundets landsmøte.

Et slagkraftig naturvernforbund
Andre viktige saker fra landsmøtet er forbud mot utslipp av gruveavfall i sjø, hindre dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden, stanse naturskadelige vann- og vindkraftprosjekter, sikre eksisterende vern og bygge en folkelig opinion mot mere oljeleting. Det skal nå bygges et slagkraftig forbund som skal jobbe for å sikre naturmangfoldet, redusere utslippene av klimagasser og gjøre det lettere for folk å leve miljøvennlig i hverdagen.

For intervjuer og mer informasjon, kontakt:
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729
sal@naturvenforbundet.no