Krever umiddelbar stopp i Sørmarkfjellet

Naturvernforbundet var i dag på møte med Olje- og energidepartementet, og krevde full stans i anleggsarbeidet på Sørmarkfjellet i Flatanger/Osen, der det skal bygges vindkraftverk.

– Undersøkelsene av naturen i området har vært svært mangelfull. Nå bygger vi ned et stort, villmarkspreget kystlandskap med vindkraftverk uten å kjenne til hvilke naturverdier som ligger der. Det eneste vi vet er at det er observert hubro i området, noe utbyggerne hevdet det ikke var. Nå må utbyggingen stanses før mer av området ødelegges, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

– Viktig å bevare det som er igjen

Utbyggingen i Sørmarkfjellet startet i april, og ble møtt av store demonstrasjoner. Naturvernforbundet ba umiddelbart etter dette om et møte med departementet, som ble holdt i dag. Blant deltakerne på møtet var varamedlem til sentralstyret i Naturvernforbundet, Kari Merete Andersen, og fylkesleder Magne Vågsland fra Trøndelag.
– Det har blitt bygd vindkraft langs store deler av Trøndelagskysten. Nå er det viktig at vi bevarer den kystnaturen som er igjen, sier Vågsland.
– Dette er en unødvendig og naturødeleggende utbygging, som raserer et område med boreal regnskog, der vi vet det finnes arter som kun lever i slike områder. I tillegg har det blitt påvist hubro i området, uten at utbyggerne tar noe som helst hensyn til det, sier Andersen.

– Tar ikke hensyn

I konsesjonen til vindkraftanlegget heter det: «Dersom det påvises hekkende hubro, storlom, smålom og hønsehauk på hekkeplasser i vindkraftverkets influensområder, skal dette i størst mulig grad hensyntas i anleggsarbeidet med sikte på å minimere forstyrrelsene i den aktuelle perioden.»
– Arbeidet går sin gang, og de tar ikke hensyn til noe som helst. Konsesjonen ble også gitt på uriktige vilkår, da det ble opplyst om at det ikke var hubro i området, sier Andersen.

Krever mer innsyn

I tillegg til full stans i arbeidene på Sørmarkfjellet, krever Naturvernforbundet bedre prosesser og mer innsyn i fremtidige vindkraftprosjekter.
«OED må ta tak i prosessene slik at det blir bedre åpenhet, oversikt og informasjon om utredninger og rapporter. OED må sikre at grunnkunnskapen om naturverdiene i utbyggingsområdet er mye bedre enn de har vært i denne saken», skriver organisasjonen i presentasjonen som i dag ble holdt for Olje- og energidepartementet.