Kritisk oppdrettsfilm i Vancouver-OL

I dag lanseres filmen Salmon farming exposed i Vancouver. Filmen avdekker noen av de ødeleggende miljøskadene som norskeid oppdrettsindustri etterlater seg i blant annet Chile og Canada.

Filmen Farmed Salmon Exposed – The global reach of the Norwegian salmon farming industry inneholder førstehånds beretninger om miljømessige, samfunnsøkonomiske og kulturelle problemer knytta tilden globale oppdrettsindustrien.

De norske eierinteressene er svært dominerende gjennom giganter som Marine Harvest og Cermaq (sistnenvnte med den norske  staten som hovedaksjonær).

I mai 2009 klaget Norges Naturvernforbund og ForUM for utvikling og miljø Cermaq inn for OECDs kontaktpunkt i Norge.
Les klagen her
Her ble det blant annet påpekt brudd på retningslinjene for flernasjonale selskap når det gjelder miljøstandarder, arbeidsmiljø og sikkerhet og forholdet til urfolks rettigheter.


Se hele filmen her på nettsiden til Pure Salmon Campaign

Se reaksjoner etter premieren 19.11. 2009:

http://naturvernforbundet.no/naturvern/fiske/ambassadoer-advarte-mot-dokumentar-om-fiskeoppdrett-article9388-153.html


Se nettsak fra vår premierevisning 13.11. 2009:

http://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/arrangementer/aapen-premiere-paa-dokumentar-om-fiskeoppdrett-article9332-198.html