Kutt ut olja, ikke klimamålene

Regjeringens planer for mer olje- og gassvirksomhet er i strid med Norges klimamål. Det er norsk oljeavhengighet som må ryke, og ikke klimamålene.

Fartein Rudfjord

Marit Arnstad (Sp) åpnet denne uka for å utsette Norges klimamål frem mot 2030

– Kutt ut olja, ikke klimamålene. Valget står mellom fortsatt oljeutvinning eller et levelig klima for våre barn og barnebarn.  Norge bør kunne nå sine klimamål – og det gjennom utslippskutt hjemme, ikke gjennom kvotekjøp som Jonas Gahr Støre fortsatt åpner for, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er mot å bruke fornybar strøm fra land til oljeplattformer. Elektrifisering av sokkelen vil ikke løse den største utfordringen, som er forbrenningen av olje og gass. Naturvernforbundet frykter at den enorme investeringen det vil kreve å elektrifisere sokkelen vil bidra til å forlenge utvinningen av forurensende olje og gass lenge etter at verdens utslipp skal være tilnærmet null, og gjennom dette hindre nødvendig omstilling mens det ennå er tid.

– Selv om vi holder oljeindustrien utenfor har Norge et høyt utslipp av klimagasser per innbygger. Det er store rom for kutt i mange sektorer, og Norge er i en svært god posisjon til å gjennomføre slike kutt, sier Gulowsen.

– Samtidig bør vi begrense vårt høye forbruk for å redusere det totale klimafotavtrykket, og slutte å legge til rette for fremtidige utslippsøkninger. Motorveier må skrinlegges, TFO-ordningen for tildeling av nye oljeområder må opphøre og vi må begrense flytrafikken, mener Gulowsen.

Naturvernforbundet etterlyser en plan for en rettferdig omstilling av norsk olje- og gassvirksomhet. Tiltakene som bør prioriteres først:

  • Ingen nye planer for utbygging og drift av petroleumsforekomster.
  • Rask utfasing av felt som er i og nærmer seg halefasen, altså at de nærmer seg å bli tomme.
  • Petroleumsvirksomhet i sårbare og kystnære områder legges ned.
  • Ingen nye lisenser, verken gjennom nye konsesjonsrunder eller TFO-ordningen.