La Lysefjorden være i fred!

Norges Naturvernforbund ber Norges Vassdrags- og Energidirektorat om å stanse kraftutbyggingsprosjektene som nå truer naturskattene i Lysefjorden. Utbyggingene vil føre til inngrep i et storslått og verneverdig fjord- og fjelllandskap som er unik i internasjonal sammenheng.

Rogaland er det fylket i landet som har størst prosentvis utbygging av tilgjengelig vannkraft, alt 70 prosent er bygget ut. Istedenfor å verne om de siste gjenværende vassdragene, er det nå et enormt press på det lille som er igjen av urørt natur og rennende vann.

– Området rundt Preikestolen er et av de ytterst få igjen i Rogaland der elva får renne fritt. Naturvernforbundet ønsker ikke vannkraftutbygginger her, Sier Egil Tjensvold, leder av Naturvernforbundet i Strand.

Det er Forsand El-verk, Småkraft og Lyse som søker om omfattende reguleringer i fjellet ovenfor Songesand. Utbyggingene omfatter blant annet Dalaåna, Nordånå, Skurvedalen og Sunnmork. Store deler av de foreslåtte utbyggingsområdene ligger innenfor den foreslåtte Preikestolen nasjonalpark og utgjør noen av de aller viktigste og minst berørte delene av den foreslåtte nasjonalparken. Det er reell fare for at nasjonalparkdrømmen kan parkeres dersom områdene blir bygd ut. 

– Titusenvis av turister kommer hit til Jørpeland og Hjelmeland for å oppleve fjell og fjord. Det vil være en ulykke både for naturen og regionen om vi får en vannkraftutbygging midt i dette flotte landskapet, sier Tjensvold.

Lysefjorden er et av Norges største og mest besøkte turistmål, omkring 500 000 besøkende kommer hit årlig. Det er et område som blir betegnet som internasjonalt særegent og verneverdig på grunn av storslått natur med gjenværende elver og fossefall.

– Naturvernforbundet mener  at det ikke må tillates utbygging i dette storslåtte villmarksområdet. De unike naturverdiene bør sikres for framtiden gjennom opprettelsen av Prekestolen nasjonalpark, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.