La olja ligge i Arktis!

På årets Arctic Frontiers bruker utenriksminister Børge Brende taletiden sin til å snakke om økonomisk vekst. Han påstår at olje og fisk må kunne sameksistere i nordområdene. Kjære utenriksminister, jeg håper du også har en plan for hvordan vi alle skal kunne sameksistere i en verden som er fem grader varmere.

National Oceanic and Atmospheric

For niende gang avholdes Arctic Frontier i Tromsø, en internasjonal konferanse som fokuserer på bærekraftig utvikling i arktis. Denne gangen med tema energi og klima. I åpningstalen på konferansen uttrykte Prins Albert II av Monaco behovet for en global innsats for å bremse klimaendringene, mens ministeren fra Singapore spøker med at de blir nødt til å feire sitt hundreårsjubileum under vann. I grell kontrast til klimabekymringen fra de prominente talerne, fokuserer Norges utenriksminister Børge Brende på viktigheten av økonomisk vekst. Om enn skuffende, så er det kanskje ikke så overraskende.

Snart kommer 23. konsesjonsrunde
Regjeringen har nemlig varslet at de om kort tid vil lyse ut nye områder til oljeindustrien gjennom 23.konsesjonsrunde. Stikk i strid med anbefalingene fra internasjonale og nasjonale miljøeksperter ligger de fleste av disse oljeblokkene nord for Polarsirkelen, i Barentshavet sørøst og Barentshavet sør.

Oljeaktivitet i disse områdene medfører ekstremt store utfordringer for effektivt oljevern. Både akutt og kronisk oljeforurensning i disse områdene, spesielt ved iskantsonen og polarfronten kan få katastrofale følger på hele økosystemet. Miljødirektoratet, statens egne eksperter, fraråder oljevirksomhet i områdene hvor flertallet av blokkene i 23.konsesjonsrunde er foreslått utlyst. Når utenriksministeren sier at olje og fisk kan sameksistere, velger han dermed å overse det faktum at samtlige av statens egne fagetater fraråder oljevirksomhet i disse områdene på grunn av den høye faren for oljeutslipp.

Katastrofal klimapolitikk
Oljevirksomhet i de arktiske havområdene er imidlertid ikke bare gambling med sårbar natur og verdifulle fornybare ressurser. Det er også en katastrofalt dårlig klimapolitikk. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å føre en klimapolitikk som bidrar til at økningen i den globale temperaturen ikke overstiger to grader for å hindre katastrofale klimaendringer. Ifølge FNs klimapanel må minst 75 prosent av verdens kjente reserver av fossil energi bli liggende under bakken dersom vi skal unngå slike katastrofale klimaendringer. For første gang har en studie publisert i det respekterte tidsskriftet Nature også undersøkt hvilke områder i verden de fossile energikildene bør bli liggende. Studien konkluderer med at ingen av petroleumsressursene nord for polarsirkelen kan hentes opp.

Kjære regjeringen, kjære utenriksminister Børge Brende, jeg tror det er på tide å innse at oljens tid er forbi. Dersom regjeringen velger å fortsette i samme spor som nå med sin aggressive oljepolitikk, bidrar vi til å styre mot en gjennomsnittlig fem grader varmere verden innen 2100. Basert på all eksisterende kunnskap er det fullstendig galskap å lyse ut nye områder til oljeindustrien i Arktis. Det viktigste regjeringen kan gjøre nå er heller å satse på arbeidsplasser i nord som hører hjemme i en grønn og fornybar framtid.