Landsmøteuttalelse: Kalkuttak i Verdal – en nasjonal miljøsak

Landsmøtet i Naturvernforbundet er bekymret for konsekvensene av en eventuell utvidelse av kalksteinsbruddet i Tromsdalen i Verdal. Uttak av kalk i dagbrudd medfører store naturødeleggelser, økte Co2, tap av areal og Tromsdalen vil lide varige skader på grunn av dette.