Landsmøteuttalelse: Regjeringa må revurdere vindkraftinngrep i trøndersk natur

Vedtaket om vindkraft på Fosen, Snillfjord og Frøya med høgspentleidning fører til nedbygging av 500 km2 naturområde, der over halvparten er inngrepsfritt.