Landsmøteuttalelse: Stopp seismikkskytinga!

Nok en gang blir fiskeriinteressene i Vesterålen og Senja satt på spill. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet krever at Regjeringen stopper den planlagte seismikkskytingen utenfor Vesterålen og Senja. Føre-var-prinsippet må respekteres.