Landsstyreuttalelse: Ballastvann truer norske farvann

Landsstyret i Naturvernforbundet mener at dagens ballastvannforskrift er utilstrekkelig for å beskytte norske kystområder fordi det fortsatt i mange tilfeller er tillatt å slippe ut urenset ballastvann nær kysten.