Landsstyreuttalelse: Eidangerparsellen avgjørende for Grenlands miljøsatsing

Norges Naturvernforbunds landsstyre krever at Eidangerparsellen mellom Larvik og Porsgrunn blir påbegynt i 2011. Regjeringen har store ambisjoner om satsing på klimavennlig transport. Dette krever infrastruktur og troverdige tilbud.