Landsstyreuttalelse: Ikke ny hovedveg gjennom kulturlandskapet i Hjartdal og Svartdal

Kulturlandskapet i Hjartdal-Svartdal har nasjonal verneverdi som ikke må forringes av nye veganlegg. Naturvernforbundets landsstyret ber om at «korridor nord skrinlegges i den videre planleggingen av vegforbindelse mellom Gvammen og Vågsli. Utbedring av dagens veg må bli løsningen for E 134 mellom øst og vest.