Landsstyreuttalelse: Krafttak for riktig kraftbruk

Landsstyret i Norges Naturvernforbund krever at regjeringen tar et krafttak for energieffektivisering og energiomstilling i Norge. Norge har allerede i dag et overskudd av kraft fra fornybare energikilder. Vi har et internasjonalt ansvar for å slutte å sløse med disse verdiene og heller bruke kraften til å kutte klimagassutslipp.