Landsstyreuttalelse: Krever tiltak mot plastforurensningen langs norskekysten og en strategi for å redusere plastforbruket

Vi trenger tydelige politiske virkemidler som gjør at plastforbruket reduseres kraftig, og at forsøplingen av plast i naturen blir borte. Naturvernforbundets landsstyre har vedtatt en uttalelse som ber klima- og miljøministeren om tiltak mot plastforurensningen langs norskekysten og en strategi for å redusere plastforbruket.