Landsstyreuttalelse: La olja ligge

Landsstyret i Naturvernforbundet ber regjeringa ta lærdom av ulukka i Mexicogulfen, og krev at heile 21. konsesjonsrunde vert avlyst. Regjeringa må lytte til de miljø- og fiskerifaglege råda dei får i samband med utlysningane av nye felt til olje- og gassindustrien.