Landsstyreuttalelse: Legg pengene på bordet i klimaforhandlingene

Det er mindre enn to måneder igjen av forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale. Toppmøtet COP 15 i København i desember kan bli avgjørende i kampen mot farlige menneskeskapte klimaendringer. Finansiering av nødvendige klimatiltak i utviklingsland vil være et av de viktigste spørsmålene i København.