Landsstyreuttalelse: Naturvernforbundets fem krav til en mer skånsom fiskeripolitikk for miljøet

Naturvernforbundet ber fiskeri- og kystminister og regjeringen ta de nødvendige grep for å redusere den alvorlige og helt unødvendige miljøbelastningen som skjer innen dagens fiskeriforvaltning.