Landsstyreuttalelse: Ny kunnskap om naturverdiene i Vinda må stanse utbyggingsplanene i Valdresvassdraget

Planene om å bygge ut Valdres-vassdraget Vinda er det klart mest naturødeleggende utbyggingsprosjektet i Oppland de neste årene. Vinda vil komme i tillegg til en lang rekke andre utbygginger i fylket som bidrar til den dramatiske utarmingen av gjenværende vassdragsnatur i Oppland. Landsstyret i Naturvernforbundet har vedtatt en uttalelse som ber olje- og energiministeren stanse utbyggingsplanene.