Landsstyreuttalelse om statsbudsjettet 2010: Vi trenger kraftigere miljøsatsing

Landsstyret i Norges Naturvernforbund mener miljøsatsingen i statsbudsjettet er for svak til å løse dagens miljøutfordringer. Selv om det er gledelig at Miljøverndepartementets budsjett er historisk høyt, er statsbudsjettet langt fra grønt nok til å møte klimaendringene og tapet av biologisk mangfold.