Landsstyreuttalelse: Skog til biodrivstoff er et dårlig klimatiltak

I sine planer for å redusere utslipp av klimagasser har flere aktører presentert storsatsing på biodrivstoff fra norsk skog som ett av flere tiltak. Naturvernforbundet mener at det viktigste nå er at Norge ikke lenger utsetter nødvendige tiltak for kutt i utslipp av klimagasser. Når det gjelder biodrivstoff, mener vi at dette ikke er den beste utnyttelsen av skogen i Norge – særlig når målet er å redusere utslipp av klimagasser.